Oferta serwisowa

Zajmujemy się:

 • naprawami doraźnymi
 • kompleksowymi remontami
 • modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzeń dzięki wykorzystywaniu w naprawach akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania
 • doborem nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji uwzględniających potrzeby i miejscowe uwarunkowania zabudowy
 • przeglądami serwisowymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, które są potwierdzane protokołami zawierającymi wykaz wykonanych prac oraz zalecenia ewentualnych napraw

 

Serwisujemy takie urządzenia jak:

 • bramy segmentowe
 • bramy rolowane
 • bramy szybkobieżne
 • bramy przeciwpożarowe
 • bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
 • rampy przeładunkowe
 • uszczelnienia pneumatyczne
 • uszczelnienia fartuchowe
 • szlabany
 • kraty rolowane
 • napędy do bram
 • automatyczne słupki parkingowe ( hydrauliczne i elektryczne)
 • drzwi przeciwpożarowe

Serwisem obejmujemy firmy i klientów indywidualnych.

Awarię mogą Państwo zgłosić:

   e-mailem: arek@amserw.pl

   telefonicznie: 794-045-042

Na zgłoszenie serwisowe reagujemy niezwłocznie a termin usunięcia usterki staramy się ustalić szybko i w dniu dogodnym klientowi.

Każda naprawa urządzenia zakończona jest podpisaniem protokołu serwisowego, w którym klient stwierdza poprawność wykonania naprawy/montażu i może wskazać ewentualne uwagi.

Przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń przeprowadzane są w oparciu o protokoły kontrolne które są wykazem czynności, części i podzespołów, które należy poddać przeglądowi i konserwacji. Po każdym przeglądzie w protokołach kontrolnych wskazywane są ewentualne zalecenia napraw lub elementy konieczne do wymiany.